ความคืบหน้า หลังจากที่ปิดร้านไปแล้ว 2 เดือน

ข้าพเจ้า นาย topz ได้เข้าร่วม Happy Life Project : โครงการณ์ชีวิตมีสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม

และได้นำความรู้ที่ได้มาลงมือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จนเกิดผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจ

 

คาดว่าภายในปลายปีนี้ ร้าน bbbShop

จะสามารถกลับมาเปิดทำการได้ใหม่

ในรูปแบบใหม่ และทำเลสถานที่ดีกว่าเดิม!!!

(ขอเวลาสะสมความมั่นคงทางการเงินอีกนิดคับ เพื่อร้านของทุกคนจะได้ไม่ต้องหยุดพักกิจการอีกเลย!!!)

 

และโครงการณ์ปกสมุด จะขยับเข้าสู่ Art Gallery ใดสักแห่ง

จัดพิมพ์เป็นภาพขนาดใหญ่เพื่อทำการแสดง

และผลิตเป็นสมุดบันทึกสำหรับจำหน่ายเป็นที่ระลึก

แน่นอน รายได้จากการจำหน่ายมอบให้บ้านสุนัขราชบุรีแบบเต็มกำลัง!!!

 

ส่วนในด้านผลงานฝากขายที่ยังคงค้างอยู่กับทางร้าน

ท่านใดประสงค์ให้ส่งคืน กรุณา แจ้งชื่อ ที่อยู่ มาอีกครั้ง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ช่วงนี้ ลุยงานเต็มที่ แต่หายเหนื่อยทุกครั้งที่ได้หันกลับมาดูผลงานของทุกคนที่เคยส่งมา

ยืนยันครับ เพื่อให้ bbbShop เป็นอีกหนึ่งช่องทางขยายฝันของทุกท่าน ที่มีไอเดียและความสามารถ

เราจะกลับมา ในจุดยืนที่แข็งกว่าเดิม และตะโกนได้เสียงดังกว่าเดิม

ขอบคุณครับ

Comment

Comment:

Tweet

Are you willing to get resume (prime-resume.com), which fit the area of research you desire?. You can count on our resume writers, as you count on yourself. Thanks because that is the good way

#36 By this link (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-10-21 12:43

ybtzlv

#35 By dnrhsyy (91.232.96.4) on 2012-02-16 21:42

I am able to learn everything hard, but, I cannot write research papers. Therefore, I want to search for other ways to solve my academic papers accomplishing stuff. I guess I can place an Essays Order. It can definitely aid me.

#34 By Buy an Essay (31.184.238.21) on 2012-01-04 08:53

Nothing happens if you just search the web looking for the essay writing service. You must know what academic papers writing service to select!

#33 By essay writing service (31.184.236.16) on 2011-12-26 15:12

Don't want to become frustrated anymore? Have heavy research papers to compose? Do not know even how to begin? Do not worry so much and just buy a research paper!

#32 By buy research paper (94.242.214.6) on 2011-12-03 07:24

It’s a perfect time to say that you impressed us with your good enough issue about this good post. Thence, we have to attempt to write the thesis pdf on the ground of your research. Or plausibly, it is available to notice the thesis writing service.

#31 By thesis writing service (94.242.214.6) on 2011-12-03 04:13

I do think that that’s contingent to go to this web page, because only here scholars can see the perfectly done writing close to this good post. Hence, the buy dissertation service can utilize that for thesis examples accomplishing.

#29 By thesis writing service (91.212.226.143) on 2011-11-19 10:56

If you want to buy a car, you would have to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a>. Moreover, my sister usually uses a short term loan, which occurs to be really reliable.

#27 By MCCONNELLEve23 (91.212.226.143) on 2011-11-07 05:56

สู้ๆๆๆเป็นกำลังใจให้นะ

#26 By Witch-Maic on 2010-04-22 11:03

ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ